Aula Magna, Stockholms universitets stora mötesanläggning, är belägen i Frescati i Stockholm, mitt i Kungliga nationalstadsparken. Byggnaden stod färdig 1997, och är ett av arkitekten Ralph Erskines främsta byggnadsverk.

Lokalerna är ljusa och luftiga, genomgående inredda med blonda träslag. Generösa fönsterväggar vetter ut mot de ståtliga ekarna utanför. 

Under sommaren 2016 ersattes all teknik i Aula Magna, både i hörsal och seminarierum. Läs mer här!

Aula Magna - mitt i Nationalstadsparken
Aula Magna - mitt i Nationalstadsparken. Foto: Agneta Hollström

Konferensservice

Sektionen för konferensservice ansvarar för verksamheten i Aula Magna. Vi hjälper dig att hitta lämplig lokal för ditt arrangemang och kan bistå vid planerandet och genomförandet. Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lokaler eller vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med!

Behgol Alinia
Tfn: 08-16 2328

Agneta Hollström
Tfn: 08-16 1958

Per Sterner
Tfn: 08-1207 6754