Stora eller små arrangemang, vi planerar mötet, hanterar anmälningar, bokar lokaler och ordnar förtäring! 

Vi kan till exempel hjälpa till med detta:

Projektledning (möten, planering, logistik, beställningar mm.)
Deltagaradministration
(anmälningssidor, webb, e-post, namnskyltar mm.)
Ekonomiadministration (kostnadskalkyl, betalningar, påminnelser, fakturor)
Lokaler (bokning, teknik, möblering, posterskärmar, garderob, dekorationer mm.)
Trycksaker (förmedling av grafisk form och tryck av deltagarmaterial)
Bokningar (restaurang- och cateringservice, sociala program, transporter)
Konferenssekretariat (information och service till deltagare mm.)