Lokal Grundmöblering Maximalt antal
Spelbomskan   40 p, biosittn. u. bord    
Mimer   18-22 p, U-sittn. m. bord* 30 p, biosittn. u. bord
Polstjärnan   18-22 p, U-sittn. m. bord* 30 p, biosittn. u. bord
Bergsmannen   32 p, skolsittn. m. bord 50 p, biosittn. u. bord

 

Om annan möblering önskas än grundmöbleringen tar Konferensservice ut en avgift om 700 kr för ommöblering och återställande.

Samtliga seminarierum är utrustade med dataprojektor, hörslinga, whiteboard, blädderblock samt uppkoppling mot internet.

Extra teknisk utrustning kan hyras via Konferensservice.

* 22 personer i förstärkt u-sittning, två bord inne i uet