Hörsalen

Teknisk utrustning i hörsal:

 • Headset (trådlösa)

 • Handmikar (trådlösa)

 • Laptop i talarstol (med HDMI och VGA anslutningar)

 • Dokumentkamera

 • Bildskärm på scen för presentatörer

 • Bluray

 • CD-spelare

 • Video-/dataprojektor, 16:10 format, upplösning 1920x1200

 • Kamerateknik för deltagande via webmötesapplikationer (Skype, Webex etc)

 • Streaming/inspelning och websändning  (förbokas)

 • Ljudmixer

 • Ljusbord

 • Ljussatt scen

Hörsalen är dessutom utrustad med

2 talarstolar
4 tolkbås för simultantolkning
Hörslinga
Medhörning för teckentolkar

Dessutom ingår en tekniker vid hyra av hörsalen (vardagar 8-17).

Behöver du använda dig av tolk förmedlar vi gärna kontakt med företag som tillhandahåller tolktjänster.

Seminarierummen och konferensrummet

är utrustade med dataprojektor och whiteboard. Behöver du ytterligare tekniska hjälpmedel i dessa utrymmen hjälper vi dig gärna att ordna det.

Trådlöst nätverk

I hela Aula Magna kan du, utan kostnad, använda dig av Stockholms universitets trådlösa nätverk. Fast uppkoppling beställs i förväg.