Bokningar eller andra frågor

För bokning av lokaler eller andra förfrågningar:

E-post: konferensservice@su.se
Telefon: 08-16 1959

_____________________________________

Konferensservices personal

Behgol Alinia
Telefon: 08-16 2328
behgol.alinia@su.se
Projektledare vid arrangemang och ansvarig för bokning av lokaler

Ami Hedblad
Telefon: 08-16 1959
ami.hedblad@su.se
Projektledare vid arrangemang och ansvarig för bokning av lokaler

Patrik Hjelm
Telefon: 08-16 3682
patrik.hjelm@su.se
Ljud- och ljustekniker

Agneta Hollström
Telefon: 08-16 1958
agneta.hollstrom@su.se
Projektkoordinator vid arrangemang och ansvarig för bokning av lokaler

Ingemar Jonsson
Telefon: 070-491 03 74
ingemar.jonsson@su.se
Husvärd, ansvarar för möblering av lokaler, mottagning av leveranser o dyl

Per Sterner
Telefon: 08-1207 6754
per.sterner@su.se
Projektledare vid arrangemang och ansvarig för bokning av lokaler