Kakaofrukt bland gröna blad. Skylt med vetenskapligt namn.
Alla levande växter har en skylt med vetenskapligt namn, svenskt namn, ursprungsland samt familjetillhörighet. Foto: Niklas Björling


Bergianska trädgårdens historia börjar med bröderna Bergius, som testamenterade sin kvarlåtenskap till Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Bergianska stiftelsen år 1791. År 1976 gick Stockholms universitet in som en andra huvudman och samlingarna delades då upp.

Jättenäckrosor i motljus i växthuset.
I Victoriahuset finns framförallt vattenväxter från tropiska områden samt jättenäckrosen. Foto: Niklas Björling.

Till Stockholm universitets samlingar hör den största delen av den botaniska trädgårdens levande växter, ca 5 500 arter som är odlade i systematisk eller växtgeografisk ordning både utomhus och i växthus samt ett fröförråd. En del av de levande samlingarna tillhör Bergianska stiftelsen, KVA.

Övriga samlingar består av föremål, porträttsamling av botanister, bibliotek och herbarier och tillhör Bergianska stiftelsen vid Kungliga vetenskapsakademien.

Mer information

Vill du veta mer om samlingarna i Bergianska trädgården kontakta: Föreståndare Catarina Rydin, catarina.rydin@bergianska.se, tel: 08-16 12 15

Här kan du läsa mer om Bergianska trädgården