Bilddidaktikens samling består av ett hundratal böcker som kommer från professor Lars Lindströms privata boksamling. Lars Lindström avled i januari 2018 efter en lång tids sjukdom. Han var professor i pedagogik och mest känd för sina intressanta tankar och texter om lärande i estetiska ämnen. Professor Lindström lämnade efter sig ett hundratal privata böcker som hans änka efterskänkte till institutionen.

Samlingen består av böcker som bland annat handlar om art education, bilddidaktik, kreativitet, estetiskt skapande, musik, dans och drama. Till unika verk hör professor Lindströms svenska översättning och redigering av didaktikern Comenius Orbis Sensualium Pictus: den synliga världen, ett arbete som av många beskrevs som en kulturgärning då den publicerades 2006. Även en italiensk översättning av verket finns med i samlingen.

Boksamlingen, som i första hand vänder sig till lärare och forskare vid institutionen, finns i Lars Lindströms bibliotek på Stockholms universitet.

Mer information

För mer information om bilddidaktikens samling kontakta studierektor Catrine Björck, catrine.bjorck@hsd.su.se, tel: 08-120 765 07.

Här kan du läsa mer om HSD