Till den nya modernistiska byggnadsutformningen, tillkom nya konstverk som skulle samspela och skapa en harmoni med arkitekturen. Konsten togs fram i syfte att både berika och belysa det offentliga rummet.

Konst som stärker kreativt och kritiskt tänkande

Konstverken speglar Stockholms universitet grundsats att vara en plats där fritänkande och uttryck lyfts fram och aktas samtidigt som den öppnar för ett konstruktivt ifrågasättande av tidigare föreställningar och normer. Konsten stärker ett kreativt och kritiskt tänkande, vilket är centralt inom hela universitetets verksamhetsområde.

3 000 konstverk

Stockholms universitets samling består av nära 3 000 konstverk, där merparten finns på Frescatiområdet, men även på universitetets andra campusområden. I dag omfattar universitetets institutioner även lokaler i Alba Nova, Kräftriket, Kista, Socialhögskolan, Garnisonen med flera, där samtliga campus har konstkollektioner. På Schefflerska palatset, mest känt under namnet Spökslottet, som förvaltas av universitetet, finns en ansenlig samling av äldre måleri och glas. Samlingen består av både stiftelseägda konstverk och statliga verk som förvärvats eller donerats till universitetet under åren.

Från 1300-tal till 2010-tal

Samlingen har en stor räckvidd, med konst av många olika tekniker och spänner över en lång tidsperiod. Från de allra äldsta konstverken från 1300-talet på Spökslottet, till nyligen utplacerade samtida konstverk på universitetsområdet från Statens konstråd. Utöver dessa verk finns på de olika campusområdena även flera offentliga konstverk och byggnadsutsmyckningar från Akademiska Hus.

Konstvisning

Förvaltningen av konstsamlingarna är organisatoriskt placerad inom Samverkansavdelningen på Stockholms universitet, som även anordnar konstvisningar. För att veta mer och boka visning kontakta: konstsamlingarna@su.se