Vas och böcker på ett bord
Foto: Niklas Björling.


Latinamerikabiblioteket, LAB, var tidigare en filial till Stockholms universitets bibliotek, SUB. Biblioteket grundades 1951 och innehöll då cirka 1 300 böcker. Dessa utgjordes delvis av donationer från Latinamerika, men också av betydelsefulla svenska verk om Latinamerika. Mot slutet av 1950-talet hade samlingen snabbt vuxit till över 4 000 verk, plus ett flertal tidskrifter. Dessa tidskrifter, utgör grunden för en internationellt unik tidskriftssamling om regionen.

De första åren, 1954–1969, var biblioteket förlagt till Handelshögskolan, året därpå underställdes det formellt Kungliga biblioteket. 1977, då Latinamerikainstitutet anslöts till Stockholms universitet, blev LAB en del av Stockholms universitetsbibliotek (SUB).

Man läser äldre bok
Foto: Niklas Björling.

Tillgänglighet

Tack vare donationer från Latinamerika, egna inköp, gåvor från forskare, diplomatkåren, universitet samt privatpersoner har boksamlingen ökat till att 2019 innefatta 50 400 volymer varav 22 694 är registrerade i Libris. Delar av det äldre beståndet finns för tillfället endast katalogiserat i bibliotekets kortkatalog.

Bibliotekets tidskriftssamling uppgår 2019 till cirka 500 titlar, varav 337 är registrerade i Libris. Numera är även många av tidskrifterna tillgängliga elektroniskt i SUB:s E-tidskriftssamling. Vad gäller äldre årgångar av tidskrifter utgivna i Latinamerika har dessa inte digitaliserats i samma utsträckning som de europeiska och nordamerikanska. Tack vare institutets tidskrift Iberoamericana, Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, kom dock en utbytesverksamhet igång under 1970-talet och biblioteket har därför en betydande samling av tidiga vetenskapliga tidskrifter utgivna i Latinamerika och andra länder.

 

Äldre böcker i en bokhylla
Boksamlingen omfattar 50 400 volymer. Foto: Niklas Björling.

Användningsområden

Samlingen används inom flertalet discipliner av latinamerikaintresserade studenter, lärare och forskare, framför allt inom humanvetenskapliga områden som historia, arkeologi, statsvetenskap, ekonomi, internationella relationer, juridik, sociologi, antropologi, konsthistoria, religionshistoria, litteraturvetenskap och musik. Samlingen är även tillgänglig för allmänheten. Latinamerikabiblioteket fungerar även som en plattform för olika typer av samverkan och evenemang med fokus på Latinamerika. För mer information kontakta: Bibliotekarie Olof Rodriguez-Åkerstedt, olof.akerstedt@lai.su.se, tel: 08-16 28 87