Tre kvinnor vid ett bord, kaffekoppar, 1700-tal
Per Hilleström, "Hos Spåkvinnan". Foto: Jean Baptiste Beranger.


Grunden för konstsamlingarna satte Johan Adolf Berg då han år 1884 donerade 210 stycken äldre konstverk till Stockholms högskola för att användas i undervisningen. Tanken var att: ”Lägga en grund till ett museum af konstverk, som efter hans mening vore ett nödigt underlag för en framgångsrik undervisning i det ämne, hvars odling afses med den af honom stiftande professur” (I de bildade konsternas teori och historia, sedermera konstvetenskap).

Därefter har flera andra konstdonationer tillkommit och i dag finns mer än 4 000 konstföremål i universitetets samlingar. Vidare finns en samling med porträtt av universitetsledningspersoner, professorer med mera.

En samling för undervisning och forskning

Konstsamlingarna är viktiga ur kunskapsförmedlingssynpunkt och utgör infrastruktur för undervisning och forskning för ett flertal utbildningar på universitetet. Studenter får möjlighet att lära sig genom samlingarna och varje år erbjuder samlingarna praktikplatser för några av universitetets studenter.
 

Studenter framför konstverk
Undervisning med konstsamlingarna. Foto: Camilla Hjelm.

 

När målningen "Överfallet", ett centralt verk i universitetets konstsamling, skulle undersökas för att se om den verkligen skapats av den flamländske renässansmålaren Pieter Bruegel den äldre eller av hans son Pieter Brueghel den yngre kunde studenter som läser teknisk konstvetenskap vid Stockholms universitet delta i undersökningen i utbildningssyfte. Målningen skänktes till universitetet 1884 och verket var då signerat Pieter Breughel den yngre (1564-1638) 1630. På 1970-talet hittades dock en annan signering som tydde på att det stod Bruegel den äldre, och att tillkomståret var 1567 istället för 1630. Filmen nedan berättar mer om målningen och undersökningen. 
 

 

 

Spökslottets samlingar

På Spökslottet, som är inhyst i Schefflerska palatset från 1700-talet, finns universitetets representationslokal. I palatset på Drottninggatan finns ett flertal samlingar av äldre målningar, skulpturer, teckningar, grafik, en vävd tapet, porslin och äldre inventarier som möbler, mattor och konsthantverk.

En omtalad samling är den Bergska donationen. Den består av flamländsk, holländsk, italiensk, fransk, tysk, engelsk och svensk konst från 1380–1800-tal, där den äldre målerisamlingen räknas som en av landets finaste.

År 1986 donerade professor Jan Hellner drygt 700 konstglasföremål från Agnes Hellners samling konstglas från Orrefors till Stiftelsen Kungstenen som förvaltas av Stockholms universitet och som placerades på Spökslottet.

Genom åren har universitetet berikats med flera donationer från Ellen von Platen, Emil Kinander, Anders Zorn, P.W. Richard Tham med flera. Familjen Hiertas bohag (de bodde på Spökslottet från 1874) övertogs efter deras död av Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Stiftelsen valde att deponera en del av inventarierna till Stockholms universitet. Några av dessa finns i dag på Spökslottet.
 

Blå glasskål med fyrverkidesign
Fyrverkeriskålen från Orrefors, Stiftelsen Kungstenen. Foto: Per Bergström.


Lånad konst

Universitetet får kontinuerligt låna ny konst från Statens konstråd för utsmyckning av arbets- och undervisningslokaler samt allmänna platser på universitetsområdet. De flesta är tillgängliga för allmänheten. Skulpturerna som finns i den omgivande utomhusmiljön bildar tillsammans en skulpturpark. På Frescatiområdet finns ett trettiotal byggnadsanknutna verk som beställts och tillkommit på Statens konstråds uppdrag, och som ägs, vårdas och förvaltas av fastighetsägaren Akademiska Hus i Stockholm.

 

Brunnskar i studentpalatset med Amazon i bakgrunden
Brunnskar i studentpalatset. Foto: Ingmarie Andersson

Studentpalatset

Alltsedan år 1927 pryds Studentpalatsets lokaler på Norrtullsgatan av gipsavgjutningar av antika skulpturer såsom Zeus och Hera, Demostenes, Antinuous och Arelianus. De flesta skulpturer är depositioner från Konstakademien. Utöver dessa har universitetet ett antal marmorskulpturer och andra konstverk i lokalerna. Stockholms högskolas rektor Ivar Bendixson anhöll om att få låna skulpturerna från Kungliga Konstakademien 1927. Han ville högskolans studenter det bästa och skrev: ”Goda avbildningar av antikens mästare kan betyda mycket för ungdomens fostran till högre uppskattning av skönhetsvärdenas förädlande inflytande”.

 

Mer information

Vill du veta mer om universitets konstsamlingar eller boka konstvisning kontakta Camilla Hjelm, 1:e intendent, camilla.hjelm@su.se

Här kan du läsa mer om konsten på universitetet

Internationella nätverk där Stockholms universitet är representerat

CODART – Dutch and Flemish art in museums worldwide. Internationellt nätverk för intendenter för holländsk och flamländsk konst