Bokuppslag, äldre bok visar sköldar med lejon
Foto: Niklas Björling.


Kärnan i dessa samlingar består av böcker som donerades i samband med grundandet av Stockholms högskola 1878. Senare har även Kungliga vetenskapsakademiens bibliotek tillkommit med ett unikt bestånd av äldre naturvetenskaplig litteratur. Därutöver finns en stor samling med kartor samt en mindre del handskriftsmaterial.
 

Hyllor med äldre böcker
Foto: Niklas Björling.

För mer information

För mer information om universtitetsbibliotekets specialsamlingar kontakta bibliotekarie Leif Friberg, sub_specialsamlingar@su.se, tel: 08-16 25 21.

Här kan du läsa mer om samlingarna och hitta länkar till de olika sökkatalogerna

Här kan du läsa mer om Stockholms universitetsbibliotek