Studenter undervisas av professor Nils Holmgren
Professor Nils Holmgren (Efterträdare till Wilhem Leche) vårterminen 1926 i föreläsningssalen med studiesamlingen på Kungsgatan. Föreläsningen heter Översikt av däggdjurens fylogeni. I bakgrunden syns glasskåpet med de Hedinska samlingarna.


På Stockholms universitet finns samlingar inom ett brett fält av områden och discipliner.

Samlingarna har förvärvats främst genom donationer men även inom ramen för vetenskapliga projekt samt för att användas inom undervisning.

De samlade föremålen är en viktig del av universitetets historia och kulturarv, identitet samt vetenskaps- och bildningshistoria. Samlingarna berättar också om de olika disciplinernas historia och är en viktig resurs för universitetets utbildningar och forskning.

Samlingsforum

Stockholms universitetets Samlingsforum (etablerat år 2018) är ett informellt nätverk med ansvariga för de akademiska samlingarna på Stockholms universitet. Nätverket är interdisciplinärt och ett fakultetsöverskridande samarbete.

Syftet med Samlingsforum är att samla, dokumentera, visa och sprida information om samlingarna, deras betydelse och användningsområden. Men även att diskutera stödbehov, utbyta erfarenheter samt berätta hur samlingarna används, omhändertas och bevaras för framtiden.

 

Arkeologi: Numismatiska samlingen och den Osteologiska samlingen

Bibliotekets specialsamlingar

Bilddidaktik

Botanik:  Botaniska samlingen och Växthussamlingen 

Bergianska trädgården

Geologi

Konstsamlingarna

Mode

Latinamerikasamlingen

Zoologi

För närmare information kontakta:

Camilla Hjelm, 1:e intendent, camilla.hjelm@su.se

Internationella nätverk och forum för universitetssamlingar:

UNIVERSEUM

UMAC