Illustration food truck

 

I och med att truckarnas placering intill Arrheniuslaboratorierna inneburit att luftintaget dragit in matos upp i kringliggande hus och korridorer har food trucks fått en ny placering. De står nu vid Svante Arrhenius Väg 24. Placeringen gäller tills vidare med samma tid som tidigare; måndag till fredag omkring klockan 11:00-14:00. Närvaron kan variera beroende på exempelvis väderförhållanden och efterfrågan.

Schema för food trucks

Mer information om vilka food trucks som finns på plats vilka dagar se schema för food trucks. Sidan uppdateras varje söndag med vilka truckar som ska vara på plats kommande vecka.