Food trucks kommer under en testperiod att finnas på plats under höstterminen från och med den 4 september, måndag till fredag omkring klockan 10:30-13:30. Närvaron kan dock variera beroende på exempelvis väderförhållanden och efterfrågan. Syftet med food trucks är dels att berika campusmiljön och dels för att variera serviceutbudet.

Vilken mat och vilka food trucks som finns på plats kommer att variera. Information om vilka food trucks som finns på plats och schema för Food trucks. Sidan uppdateras varje söndag med vilka truckar som ska vara på plats kommande vecka.