Ornäsbjörklov, Foto: David Castor
Ornäsbjörklov, Foto: David Castor

Framför Gréens villa finns två unika flikbladiga ornäsbjörkar från Dalarna. Går man ett tjugotal meter västerut kommer man till en nyplanterad ginkgo/kinesiskt tempelträd. Bakom Fakultetsklubben finns valnötsträd och framför Nobelhusen står en rad med pyramidalmar och en blågran. Vandrar man ner mot Bloms hus hittar man bland annat blodbok, tvåfärgad hästkastanj och svarttall. Alldeles söder om Allhuset står robinior och nedanför Villa Bellona ett flertal olika lönnar. Söder om Lantis finns svart valnöt och längre ner mot Frescativägen balsampoppel, berlinerpoppel, körsbärskornell och udda barrträd som till exempel coloradogran.

I Frescati Hage finns förutom en stor grupp av olika barrträd, en mindre bokskog och typiska bokskogsväxter. Här finns också flera olika valnötsträd, turkisk trädhassel och ormgranar.

I Bergianska trädgården finns en äldre barrträdsplantering. I backen mellan Victoriahuset och Italienska terrassen kan man se kustgran, jättethuja och hemlock. Där står också ginkgo och turkisk purpurapel. I den flackare delen av trädgården vid granhäcken syns den stora ontariopoppeln och nordamerikanska lönnar med många parasiterande mistlar. Utanför institutionsbyggnaden står tulpanträd och kaukasisk vingnöt och innanför granhäcken trumpetträd och duvträd.