Frescati området, Foto: Eva Dalin
Frescati området, Foto: Eva Dalin

I planeringen av universitets olika byggnader på 1970-talet ville man behålla ett grönt stråk i öst-västlig sträckning, mellan Arrheniuslaboratorierna och Södra huset, som spridningsvägar för insekter och fåglar från Hagaparken till Djurgården. Det senaste tillskottet i miljön är anläggandet av det våtmarksområde som sedan 2009 finns i Bergianska trädgården. Övriga områden som är värda att besöka är Lappkärret, Laduviken och Spegeldammen vid Stora Skuggan samt sankängarna vid Lilla Skuggan.

Kungliga nationalstadsparken - världens första nationalstadspark

Brunnsviken, Foto: Helene Komlos Grill
Brunnsviken, Foto: Helene Komlos Grill

Universitetet ligger i den norra delen av Nationalstadsparken, som bildar ett historiskt landskap sammanflätat av skogar, öppna marker, parker, stränder och byggnader. Parken spänner över tre kommuner: Solna, Stockholm och Lidingö och utsågs 1995 till världen första nationalstadspark, ett viktigt område för både det nationella kulturarvet, stadens ekologi och människors rekreation. Här finns över 800 olika arter av blomväxter, fler än 1 200 skalbaggsarter och mer än 100 olika häckande fågelarter.

Mer om våtmarksområdet i Bergianska trädgården

Arboreta

I Frescati finns tre arboreta; i Bergianska trädgården, runt Arrheniuslaboratorierna, Geovetenskapens hus och Södra huset samt i Frescati Hage. Ordet arboreta kommer från latin och betyder en samling av träd. I Sverige finns ett trettiotal sådana områden, vid botaniska trädgårdar, universitet, stadsparker och privata samlingar, ofta vid slott och herresäten.

Bergianska trädgården, Foto: Jan Löf
Bergianska trädgården, Foto: Jan Löf

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård, anlagd och skött enligt vetenskapliga principer, som funnits på platsen sedan 1885. Här finns mer än 200 olika trädarter och trädgården har en långsiktig vård- och utvecklingsplan för att bevara och föryngra detta trädbestånd.

På det stora fältet mellan Arrheniuslaboratorierna och Södra huset hade Kungliga Lantbruksakademien sitt experimentalfält för nya träd och buskar från början av 1800-talet fram till 1960-talet. Idag står många av dessa träd kvar.

I Frescati Hage låg före detta Skogshögskolan mellan åren 1915 och 1977. Här planterades olika träd i studiesyfte.

På 1990-talet startade två entusiaster, Börje Drakenberg (botaniker, skogsbiolog och tidigare lärare vid Skogshögskolan) och Lars Bergman (professor i psykologi) ett projekt där de bortglömda samlingarna av träd skulle visualiseras och få den uppmärksamhet de förtjänade. De inventerade och försedde över 1 200 träd eller trädgrupper med namnskyltar. Under 2013 kompletteras ytterligare 100 träd med nya skyltar.

Mer om Frescatis olika trädrariteter