Har du själv halkat, eller sett andra halka på området, ska du även rapportera in detta i systemet Samir. Antingen som tillbud, om du inte drabbats av någon som helst personskada, eller som arbetsskada, om du skadat dig på något sätt (även lättare skador som blåmärken, skrubbsår eller liknande). Halkincident utan personskada ska dock bara anmälas (som tillbud) om de inträffar på eller i direkt anslutning till berört campusområde.

Halkincident med personskada som inträffar under arbets-/studietid (inklusive tjänsteresa) eller under färden mellan hemmet och arbetet/studiestället ska alltid anmälas (som arbetsskada) oavsett var de inträffar.

Vid frågor går det bra att kontakta Mats Hansson vid Sektionen för säkerhet, mats.hansson@su.se.

Det går även att anmäla halka till Akademiska Hus telefonnummer för felanmälan, 020-552 000.