Servicecenter – Frescati Södra 

Måndag 14 januari 2019 öppnade Servicecenter – Frescati Södra, intill Stockholms universitetsbibliotek.

  • I Servicecenter bistår vi bland annat med information rörande lokaler för universitetets anställda, studenter och besökare.
  • Vi hanterar felanmälningar, inlämning av hittegods- och värdesaker, bokning av salar, bokbord och utställningsytor samt ut- och inlämning av nycklar och passerkort till anställda och studenter.
  • Till Servicecenter kan även internationella studenter och gästforskare vända sig för support med ut- och inlämning av nycklar.

Fastighetsavdelningens två befintliga receptioner i Södra huset B3 (receptionen för lokalservice och nyckelexpeditionen), upphör fr o m 14 januari 2019.

  • Servicecenters öppettider är måndag  - fredag 08.00 -16.00.

Välkomna!