Servicecenter – Frescati Södra 

Hus D, plan 4 (vid Stockholms universitetsbibliotek)

Till servicecenter kan alla universitetets anställda, studenter och besökare vända sig för att bland annat få hjälp med:

  • allmän information om lokaler och dess placering
  • bokningar av salar, bokbord och utställningsytor
  • AV-utrustning till de centralt administrerade undervisningslokalerna 
  • felanmälan
  • försäljning av profilprodukter
  • hittegods
  • ut/inlämning av passerkort och nycklar

Öppettider: 
måndag–fredag, klockan 08.00–16.30 (under perioden 16 september–30 april)  
måndag–fredag, klockan 08.00-16.00 (under perioden 1 maj–15 september)

 
Beställningar, felanmälan och frågor: su.se/serviceportalen

Välkomna!