Illustration Servicecenter
Illustration Servicecenter, med reservation för ändringar. Illustration: 2BK Arkitekter.


Byggnationen av Servicecenter – Frescati Södra, intill Stockholms universitetsbibliotek, är i full gång och dess beräknade verksamhetsstart under januari 2019 närmar sig. Till Servicecenter– Frescati Södra kan anställda, studenter och besökare vända sig för allmän information om lokaler och dess placering, felanmälningar samt utlämning av parkeringstillstånd. Vidare hanteras här inlämning och förvaring av hittegods- och värdesaker, extern förfrågning och bokning av salar, bokbord samt utställningsytor. Teknisk support och stöd för användare av centralt administrerade salar samt ut- och inlämning av nycklar och passerkort till anställda och studenter. Till Servicecenter kan internationella studenter och gästforskare vända sig för ut- och inlämning av nycklar. I Servicecenter finns dessutom ett urval av universitetets profilprodukter till försäljning.

Receptionsfunktionerna i B3 upphör i samband med verksamhetsstart

I samband med verksamhetsstart upphör Fastighetsavdelningens två befintliga receptioner i B3 (receptionen för lokalservice i Södra huset, rum B379 och Säkerhets nyckelexpedition i Södra huset, rum B371) då de istället samlokaliseras i Servicecenter.

Planerar för ytterligare Servicecenter på campus

Fastighetsavdelningen planerar att även på Frescati Norra i Arrheniuslaboratorier, hus B plan 3 (B328), öppna ett Servicecenter under 2019. I Servicecenter – Frescati Norra kommer även SU-butiken, med tillhörande sortiment, att finnas.