Bild som visar servicecenter entré
(Foto: William Edwin)

 

Servicecenter – Frescati Södra

Hus D, plan 4 (vid Stockholms universitetsbibliotek)

Till servicecenter kan alla universitetets anställda, studenter och besökare vända sig för att bland annat få hjälp med:

  • allmän information om lokaler och dess placering
  • bokningar av salar, bokbord och utställningsytor
  • AV-utrustning till de centralt administrerade undervisningslokalerna 
  • felanmälan
  • försäljning av profilprodukter
  • hittegods
  • ut/inlämning av passerkort och nycklar
     

Öppettider 

Vardagar (under perioden 16 september–30 april): måndag–torsdag kl. 08.00–16.30, fredagar kl. 08.00-15.30

Vardagar (under perioden 1 maj–15 september): måndag–torsdag kl. 08.00-16.00, fredagar kl. 08.00-15.00

 


För beställningar, felanmälan och frågor:

Kontakta oss via Serviceportalen: su.se/serviceportalen

Vi finns även på tfn: 08-16 24 00 och e-post: servicecenter@su.se

Välkomna!