Syftet med detta beslut, som tagits av förvaltningschefen, är att öka säkerheten och underlätta bevakningen av lokalerna. Övriga behöriga kan till exempel vara studenter med inpasseringskort som har behörighet nattetid, studenter som tillfälligt fått godkänt från sin institution att kvarstanna eller hantverkare som måste jobba udda tider.

Medarbetare och övriga behöriga som uppehåller sig i lokalerna utanför ordinarie öppettider uppmanas att ha med sig legitimation. Detta för att så smidigt som möjligt kunna göra identitetskontroller.

Har du frågor går det bra att kontakta Thomas Hårberg vid Sektionen för säkerhet, thomas.hårberg@su.se.