Stockholm växer och för att möta ett växande elbehov bygger Svenska kraftnät en ny elförbindelse mellan Anneberg och Skanstull. Förbindelsen ska gå i en drygt 13 km lång tunnel på 35–100 m djup från Danderyd till söder om Skanstull, vid Frescatiområdet går tunneln som närmast markytan. Eftersom tunneln kommer att gå under bland annat Geohuset inventerar berörda institutioner vilka instrument och verksamheter som kan vara känsliga för störningar som vibrationer i samband med tunnelborrningen liksom eventuell påverkan när kraftledningen är i drift.

Projektet väntas pågå i omkring sju år, och det dröjer något eller några år innan borren når fram till Frescati. Borrningsarbetet under Frescatiområdet handlar om betydligt kortare tid.

Fastighetsavdelningen har en pågående diskussion med Svenska Kraftnät för att minimera påverkan och störningar vid universitetets verksamheter under byggnation och drift. Ett inledande möte sker i december. Mer information till berörda verksamheter kommer efter hand.

Kontaktperson vid Fastighetsavdelningen: Anette Lebbad, lokalstrateg, anette.lebbad@su.se 

Mer information om tunnelbygget från Anneberg till Skanstull finns på Svenska kraftnäts webbplats: https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/anneberg-skanstull