Allhuset, Stockholms universitet
Allhuset

Allhuset är i behov av renovering, såväl restaurangdelen i Lantis som övriga lokaler. Akademiska Hus, som äger fastigheten, tar över ansvaret för vem som serverar lunch i lokalerna.

– En ny tillfällig leverantör finns på plats i höst. Samtidigt kommer också snabbmatsbilar, food trucks, att börja sälja lunch i Frescati, säger Marcus Rancken, strategisk fastighetsutvecklare vid Akademiska Hus.

Högskolerestauranger lämnar Lantis för att fokusera och utveckla utbudet i sin övriga verksamhet i Frescati – Prego D-huset, Matbutiken, Kaffebaren F-huset, Kaffebaren Arrhenius, Prego Studenthuset och Prego Kräftriket.

– Högskolerestauranger har under lång tid bedrivit verksamheten på Lantis i Allhuset men med ökade kostnader och den stundande renoveringen väljer vi att lämna Lantis och Allhuset för att koncentrera oss på våra andra försäljningsställen i Frescati, säger Fredrik Norberg, vd för Högskolerestauranger.

Renoveringen är under planering av Akademiska Hus och när den är genomförd ersätts den tillfälliga lunchlösningen av en permanent.

– Framtiden ser ljus ut för universitetsområdet. Vi ser fram emot att tillsammans med Stockholms universitets studentkår och Akademiska Hus fortsätta att utveckla vårt campus. Underhållsarbetet ger oss en möjlighet att utveckla Allhuset till en central mötesplats, öppen för alla. Studenter och personal har varit nöjda med dagens utbud och vi uppskattar den verksamhet som bedrivits av Högskolerestauranger på Lantis och som har bidragit till ett levande campus, säger Lena Lundqvist, fastighetschef vid Stockholms universitet.