Natur

Över Frescati, Clement Morin
Över Frescati, Clement Morin

Stockholms universitet brukar ibland kallas för ett "campusuniversitet i parkmiljö”, omgiven av fjärdarna Brunnsviken och Lilla Värtan. Här finns ett rikt bestånd av både inplanterade och inhemska träd, framför allt gamla ekar. Dessa skänker tillsammans med en rik örtflora och fauna en känsla av äldre parkområde.

Arkitektur

Ända sedan den första tävlingen om universitetets läge och miljö 1960 har man valt att konsekvent bygga modernistiskt. Detta har gjort området till en unik provkarta på svensk senmodernistisk arkitektur. Frågan är om någon plats i Sverige samlar på ett så stort antal byggnader från det senaste halvseklet av så hög klass. Det har framför allt åstadkommits av tre av de viktigaste arkitekterna på efterkrigstidens svenska arkitektarena: David Helldén, Ralph Erskine och Carl Nyrén. Dessutom finns en byggnad av Gunnar Asplund, uppförd postumt.

Kultur och konst

Vid sidan om skön natur och en modernistisk arkitektur bjuder Frescati på många intressanta konstverk, både interiört och exteriört. De flesta är tillgängliga för allmänheten och kan beskådas som en del av vårt kulturarv. De mest utmärkande skulpturerna bildar tillsammans en skulpturpark. Några av de konstnärer som bidragit med verk är Marianne och Sivert Lindblom samt Olle Baertling.

Delområden

Albano, Bergianska trädgården, Frescati, Norra Frescati, Lilla Frescati, Frescati Backe, Södra, Frescati, Frescati Hage, Kräftriket, Campus Kista, Sveaplan, Filmhuset, Garnisonen, Spökslottet, Studentpalatset, Gävlegatan

Huvuddelen av Stockholms universitet finns i området Frescati, som sträcker sig från Bergianska trädgården i norr till Sveaplan i söder.

Namnet på många av dessa områden har en historia som går tillbaka till slutet av 1700-talet. Efter Gustav III:s resa till Italien åren 1783-84 fick flera platser vid Brunnsviken namn efter italienska förebilder.