Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ceremonin

Under den högtidliga installations- och promotionsceremonin i Stockholms stadshus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid universitetet. Även hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras vid detta tillfälle. Professorsinstallationen är den del av ceremonin där de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år högtidligen välkomnas i sin tjänst. Universitetets guldmedalj och pedagogiska pris delas också ut under ceremonin.

Kvällen inleds med intåg av studenternas fanborg. Den består av representanter från studentkårer och studentföreningar vid universitetet och de bär den svenska fanan, Stockholms universitets standar, Stockholms universitets studentkårs standar, Studentkåren DISKs standar samt fanor för respektive fakultetsförening (naturvetenskapliga, juridiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga föreningen med underföreningen Föreningen Ekonomerna samt Föreningen Lärarstudenter.)

Ceremonin inleds med rektors tal som följs av utdelande av universitetets guldmedaljer och pedagogiska pris. Därefter följer installation av nya professorer. Medan doktorspromotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor för varje fakultet som agerande, är installationen en högtid som är gemensam för hela universitetet. Det är också universitetets rektor som installerar de nyutnämnda professorerna.

I ceremonin ingår dessutom en installationsföreläsning. Bruket att låta en föreläsning ingå i den akademiska högtiden har i sin nuvarande form troligen vuxit fram kring sekelskiftet 1900. Grundtanken är att den akademiska högtiden ska innehålla något moment av undervisning.

Därefter följer så fakultetsvis promotion av nya doktorer. Huvudtanken är att doktorn, promovendi, ska gå upp på ena sidan av trappavsatsen, bli promoverad, och sedan gå ned på andra sidan. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. På avsatsen möts promovendi och promotor, den som ger promovendi deras värdigheter genom insignierna, själv doktor och utsedd av fakulteten, och olika insignier överlämnas. 

Fanborgens uttåg avslutar ceremonin.

Mer om insignier

Marskalkar vid ceremonin är studenter aktiva i studentkårer och fakultetsföreningar vid Stockholms universitet.

Fotografier som tas under högtiden skickas efter ett par veckor till deltagarna.

Direktsändning - Ceremonin direktsänds på internet och filmen ligger sedan kvar på su.se/play.

På denna sida