Doktorshatt Stockholms universitet

Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Hatten utdelas till nya doktorer och hedersdoktorer vid juridisk fakultet. Den är svart och veckad och har ett guldspänne framtill som representerar fakulteten. De doktorer som så önskar kan själva införskaffa filosofie doktorshatt efter högtiden att bära vid senare högtidliga tillfällen.

 

 

Lagerkrans Stockholms universitet

Lagerkransen är även den en symbol för den akademiska friheten, och var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Lagerkransen delas ut till till nya doktorer och hedersdoktorer vid de filosofiska fakulteterna, dvs den humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga.

 

 

Doktorsring Stockholms universitet

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Fakulteterna har fakultetsspecifika symboler som pryder ringen och  utdelas endast till hedersdoktorer. Det står naturligtvis varje annan doktor fritt att själv införskaffa doktorsring och ta med sig den, men dessa utdelas inte vid ceremonin.

 

Doktorsdiplom Stockholms universitet

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen är skrivna på latin och är försedda med universitets vattenmärke och sigill, liksom respekte fakultets sigill. Diplomet utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

 

 

 

 

 

Pedagogiska pris och guldmedaljer

Utöver ovanstående traditionella symboler kan även andra priser delas ut under högtiden:

Pedagogiska pris

Universitetet belönar pedagogiskt skickliga lärare genom att utse Årets lärare som under ceremonin får ta emot ett diplom och en summa pengar för vidare förkovran.

Medaljer

Stockholms universitets stora guldmedalj

kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning. Denna medalj har delats ut vid ett fåtal tillfällen till särskilt förtjänta personer.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken

i band, instiftad år 2010, kan tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

(Foton: Eva Dalin)