Installations- och promotionsceremoni i Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson

Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Ordet promovera kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra. Endast de som avlagt doktorsexamen kan låta sig promoveras.

Installations- och promotionsceremonin i Stockholms stadshus inleds med en fanborg. Den består av studenter som bär följande fanor: svenska fanan, Stockholms universitets standar, Stockholms universitets studentkårs standar, Studentkåren DISKs standar samt fanor för respektive fakultetsförening (naturvetenskapliga, juridiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga föreningen med underföreningen Föreningen Ekonomerna).

Ceremonin följs därefter av installation av nya professorer. Medan promotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor som agerande, är installationen en högtid som är gemensam för hela universitetet. Det är också universitetets rektor som installerar den nyutnämnde professorn.

I ceremonin ingår dessutom en installationsföreläsning. Bruket att låta en föreläsning ingå i den akademiska högtiden har i sin nuvarande form troligen utbildats kring sekelskiftet 1900. Grundtanken är att den akademiska högtiden ska innehålla något moment av undervisning.

Därefter följer så promotion av nya doktorer. Huvudtanken är att doktorn, promovendi, skall gå upp på ena sidan av trappavsatsen och sedan ned på andra sidan. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. På avsatsen möts promotor (den som ger promovendi deras värdigheter genom insignierna, själv doktor och utsedd av fakulteten) och promovendi, och olika insignier överlämnas.

Marskalkar

vid ceremonin är studenter aktiva i studentkårer och fakultetsföreningar vid Stockholms universitet.

Fotografier

som tas under högtiden skickas efter ett par veckor till deltagarna.

Direktsändning

Ceremonin direktsänds på internet och filmen ligger sedan kvar på su.se/play.