Klicka på bilden för att se filmen från senaste högtiden!

Magisterpromotionen, en examenshögtid

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Inbjudna till denna festlighet var alla som tagit ut en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under vårterminen. 

Ceremonin inleddes med en fanborg med studenter från universitetets studentkårer och fakultets- och ämnesföreningar. Prorektor höll ett välkomsttal varefter ceremonin fortsatte med omväxlande underhållning och tal till de nyexaminerade. De drygt 400 deltagarna fick komma upp på scenen fakultetsvis, i grupper, för att ta emot ett diplom av fakultetens promotor, som utsedds av respektive fakultet.

Akten, att stiga upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot diplomet som tecken på den nya värdigheten, gå ner igen på den andra sidan, symboliserade förr att man nu kunde gå vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag är Magisterpromotionen ingen formell ceremoni, eftersom det formella examensbeviset skickas på annat sätt, utan istället är det ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin ägde rum i Aula Magnas magnifika hörsal och avslutades med mingel och musik i Galleriet och i Foajén.

Ceremonin direktsändes på denna webbsida och på su.se/play. Du kan se filmen genom att klicka på bilden överst på denna sida.