Vi gratulerar till din examen!

Välkommen att fira din examen digitalt vid Magisterpromotionen 20 november. I oktober månad skickas en inbjudan till dig som har tagit ut en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.) senast den 15 juli 2020.

Här kan du läsa mer detaljerad information till deltagare

Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Ceremonin inleds normalt med en fanborg. Rektor håller ett välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal till de nyexaminerade. De medverkande får komma upp på scenen fakultetsvis, i grupper, för att ta emot ett diplom av promotor, som är utsedd av respektive fakultet. Hösten 2020 kommer varje deltagare istället att presenteras med ett foto i den digitala direktsändningen och ett diplom kommer att skickas hem med post efteråt.

Den traditionella aktien, att stiga upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot diplomet som tecken på den nya värdigheten, gå ner igen på den andra sidan, symboliserade förr att man nu kunde gå vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Nuförtiden är det ingen formell ceremoni, eftersom det formella examensbeviset skickas på annat sätt, utan istället är det ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin direktsänds från Aula Magnas magnifika hörsal. Vi hoppas att alla deltagare vill fira med nära och kära på ett säkert sätt på valfri plats.

En länk till direktsändningen kommer att finnas här och på su.se/play. Filmen kommer också att finnas tillgänglig snart efteråt.