Stockholms universitet logo, länk till startsida

Om akademiska högtider i Sverige

Alla lärosäten i Sverige arrangerar olika akademiska högtider för att uppmärksamma och högtidlighålla akademiska framgångar och utnämningar. Här får du veta mer om de gemensamma traditionerna.

Varje universitet i världen har sina egna traditioner och festligheter. Dessa förknippas ofta med återkommande händelser såsom välkomnandet av nya studenter, den formella installationen av nya professorer och inte minst med olika examensceremonier. Svenska akademiska traditioner har sin bakgrund i de olika ritualer och ceremonier som utvecklades i hela Europa, med början på 1200-talet, när de första universiteten grundades.

I denna skrift kan du läsa mer om bakgrunden till de traditioner som är gemensamma för lärosätena i Sverige. 

Akademiska högtider och traditioner (835 Kb)

Universitet och högskolor i Sverige samarbetar i det Svenska akademiska högtidskonventet kring att sprida kunskap om våra akademiska högtider och traditioner. Du kan läsa mer om nätverket på www.akademiskahogtider.se. (Uppdateras ht 2020.) Där finns också en databas över landets hedersdoktorer samt ett kalendarium över kommande akademiska högtider vid de olika lärosätena.


Kontakt

Installations- och promotionshögtiden: 
E-post doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
E-post magisterpromotion@su.se

Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare
Telefon: 08-164716

Ingrid Harris, evenemangskoordinator
Telefon: 08-164908

Besöksadress:
Spökslottet, Drottninggatan 116

Postadress:
Stockholms universitet
Ledningssekretariatet
106 91 Stockholm 

På denna sida