Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson
Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus. Foto: Ingmarie Andersson


Under ceremonin promoveras de som det senaste året disputerat vid universitetet. I år är det 139 nya doktorer som deltar vid högtiden. Dessutom promoveras 13 jubeldoktorer som promoverades för 50 år sedan, och 36 nya professorer installeras. Även Stockholms universitets guldmedalj och det pedagogiska priset Årets lärare delas ut. Installationsföreläsningen hålls av Christian Broberger, professor i neurokemi. Underhållning sker av Stockholms studentsångare, Kungl. Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm och ceremonin följs av bankett i Gyllene salen.

Sju hedersdoktorer promoveras

Vid högtiden promoveras också sju hedersdoktorer. De är personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Bland hedersdoktorerna finns i år Axel van den Berg, professor i sociologi, Elizabeth Churchill, chef för användarupplevelser vid Google, Eva Dahlman, fotohistoriker, Johan Eriksson, advokat, Kajsa Öberg Lindsten, översättare, Nora Underwood, professor i biologi, och Frances Westley, professor i social innovation.

Läs mer om alla nya hedersdoktorer.
Flera av hedersdoktorerna håller öppna föreläsningar i samband med att de besöker Stockholm. Mer information om föreläsningarna.

Expertlista för högtider, ceremonier och ritualer.

Ceremonin direktsänds på www.su.se/play

För ytterligare information: Anne Heikkinen Sandberg, Ceremonimästare vid Samverkansavdelningen, Stockholms universitet, tfn 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se