Stockholms universitet logo, länk till startsida

Akademiska högtider

Stockholms universitet arrangerar varje år ett antal akademiska högtider. Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av dessa. Under professorsinstallationen välkomnas nyanställda professorer till universitetet. Två gånger per år hålls också magisterpromotionen för att uppmärksamma de personer som tagit en magister- eller masterexamen. Dessutom genomför enskilda institutioner och fakultetsföreningar evenemang för att fira studenter som tagit examen.

Installlations- och promotionshögtid i Stadshuset, överblick
Rektor Astrid Söderbergh Widding vid Magisterpromotion. Foto: Niklas Björling
Rektor talar vid installations- och promotionshögtiden september 2016