Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsfinansiärer

Stockholms universitet har varit framgångsrikt i att förvärva externa bidrag både nationellt och internationellt.

De fria projektbidragen, som står för merparten av den externa finansieringen av grundforskningen, är av högsta prioritet för universitetet. De är helt avgörande för bredd, mångsidighet och spets och för att främja framväxten av nya forskningsfält och idéer.

Den totala forskningsbudgeten är på 3,2 miljarder kronor.

Forskningsfinansiärer 2019

Grafik över forskningsfinansiering

Största bidragsfinansiärerna:

 1. Vetenskapsrådet (VR)
 2. Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW, BWS)
 3. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl. ERC)
 4. Forskningsrådet Formas
 5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
 6. Sida
 7. Forte
 8. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 9. Rymdstyrelsen
 10. Nordiska ministerrådet
 11. Cancerfonden
 12. Vinnova
 13. Mistra
 14. Region Stockholm
 15. Energimyndigheten

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se
 
Saknas något, eller är något felaktigt på webbsidorna?
E-posta suwebb@su.se

På denna sida