Stockholms universitet

Forskningsrådet Formas

Med fokus på hållbar utveckling bidrar Formas till Stockholms universitets forskning om miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Under 2020 delade Formas ut extra bidrag för forskning kring Omställningsmöjligheter och Samhällseffekter av covid-19. Av totalt 20 miljoner gick närmare tre miljoner till forskare vid Stockholms universitet.

Cecilia Stenfors fick drygt 900 000 kronor för forskning om: Grön resiliens: Betydelsen av gröna och blå miljöer för psykisk hälsa och motståndskraft mot effekterna av COVID19-pandemin.

Christian Christensen fick närmare en miljon kronor till: Covid 1, medier och förtroende i Stockholm.

Sadia Hassanens forskning om Erfarenheter av coronapandemin bland afrosvenskar i Järvaområdet fick också ett bidrag på knappt en miljon kronor av Formas.

Allt med avsikt att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.
Beslutslista Omställningsmöjligheter och Samhällseffekter av covid-19

Forskningsrådet Formas

 

 

Fler exempel på finansiering

En lång rad av forskare vid Stockholms universitet har under åren fått bidrag till sin forskning från Formas.

Här finns länkar till några finansieringsexempel från 2016, 2017, 2018 och 2019. Bidragen har bland andra gått till forskare vid:

 • Institutionen för naturgeografi,
 • Stockholm Resilience Centre,
 • Institutionen för miljövetenskap (ACES),
 • Institutionen för biokemi och biofysik,
 • Institutionen för ekologi miljö och botanik,
 • Institutionen för geologiska vetenskaper,
 • Kulturgeografiska institutionen,
 • Östersjöcentrum,
 • Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi,
 • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och
 • Statsvetenskapliga institutionen.

Anslag från Formas till urbaniseringsprojekt
68 miljoner från Formas till SU-forskare
Ten researchers at ACES receive grants from Formas (på engelska)

27 forskare har beviljats medel från Formas 

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida