Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Här finns information om forskningsmedel inom humaniora och samhällsvetenskap från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

De fria projektbidragen, som står för merparten av den externa finansieringen av grundforskningen, är av högsta prioritet för universitetet. De är helt avgörande för bredd, mångsidighet och spets och för att främja framväxten av nya forskningsfält och idéer.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

 

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida