Stockholms universitet

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) är Stockholms universitets i särklass största externa forskningsfinansiär. De bidrar med närmare en halv miljard kronor per år för till forskningen vid universitetet.

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden. Största delen av deras medel går till grundforskning. 

I december 2019 beslutade Vetenskapsrådet om tioåriga bidrag inom Rådsprofessorprogrammet för Xiaodong Zou vid Institutionen för material- och miljökemi och Anders Götherström vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. I hela landet beviljades åtta bidrag varav två gick till Stockholms universitet. Bidragsbeloppet är maximalt 50 miljoner kronor över 10 år.

Sedan tidigare har även Örjan Gustafsson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, och Torsten Persson, Institutionen för internationell ekonomi, tilldelats rådsprofessurer. 
SU-professorer beviljas närmare 100 miljoner
Professor Örjan Gustafsson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Rådsprofessur till Torsten Persson - Stockholms universitet
 

 

Satsning på forskningsinfrastruktur

Under 2021 har Vetenskapsrådet bland annat beviljat stöd till en satsning på befintlig forskningsinfrastruktur.

Läs mer om de fem projekten som delar på 80 miljoner kronor
Läs mer om forskningsinfrastruktur vid Stockholms universitet

 

Om rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott.

Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare. VR utlyser Rådsprofessorsprogrammet vartannat år.

Läs mer hos Vetenskapsrådet

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida