Stockholms universitet

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) är Stockholms universitets i största externa forskningsfinansiär. De bidrar med närmare en halv miljard kronor per år till forskningen vid universitetet.

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden. Största delen av deras medel går till grundforskning. 

Läs de senaste artiklarna: 

Fyra nya projekt får forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet stödjer nytt excellenscenter kring globalt samarbete

VR-bidrag till utbildningsvetenskap

99 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

133 miljoner till forskning inom naturvetenskap

 

Om rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nyskapande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott.

Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare. VR utlyser Rådsprofessorsprogrammet vartannat år.

Läs mer hos Vetenskapsrådet

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-post: info@fs.su.se

På denna sida