Stockholms universitet logo, länk till startsida

Wallenbergstiftelserna

Med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i spetsen bidrog Wallenbergstiftelserna 2021 med 218 miljoner kronor till forskningen vid universitetet.

 

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Aktuella forskare

Nuvarande Wallenberg Academy Fellows vid Stockholms universitet.

Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper?

Wushi Goldring undersöker om gruppteorin spelar en större roll inom geometrin än man tidigare har förstått.

Wushi Goldring: Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper?

Kan ett villkorsfritt engångsbidrag bekämpa fattigdom?

Johannes Haushofer har tidigare visat att ”villkorsfria kontantöverföringar” har en stor och positiv inverkan på mottagarna. Nu ska han studera den långsiktiga effekten av dem.

Johannes Haushofer: Kan ett villkorsfritt engångsbidrag bekämpa fattigdom?

Kartlägger livets energiteknik på molekylnivå

Ville Kaila detaljstuderar energiomvandlingen i celler, bland annat för att kunna återskapa de naturliga processerna och producera hållbara solbränslen.

Ville Kaila: Kartlägger livets energiteknik på molekylnivå

Kemiska fingeravtryck avslöjar Vintergatans historia

Karin Lind använder avancerade datormodeller för att kartlägga den kemiska sammansättningen i Vintergatans äldsta stjärnor och på så sätt undersöka hur stjärnorna utvecklades i vår galax barndom.

Karin Lind: Kemiska fingeravtryck avslöjar Vintergatans historia

Tidigare Wallenberg Academy Fellows

Tidigare forskare i Wallenberg Academy Fellow-programmet.

Wallenberg Academy Fellows 2017

Stefano Bonetti: Utforskar okända territorier i kvantvärlden

Maria Hermanns: Jakten på nya exotiska material

Claudia Mohr: Hur påverkar mänskliga utsläpp molnen?

Dan Petersen: De abstrakta rummens geometri

Johanna Rickne: Kön, karriärer och politisk representation

Rike Stelkens: Går evolution snabbare tack vare hybrider?

Jiayin Yuan: Skräddarsydda kolmembran kan generera framtidens energi

Wallenberg Academy Fellows 2016 

Sarah Greenwood: Hur påverkas marina inlandsisar av ett varmare klimat

Jonas Olofsson: Hur lagrar hjärnan doftminnen?

Oscar Agertz: Simuleringar av hur stjärnors liv påverkar galaxer

Abraham Mendoza: Effektivare och miljövänligare metoder för kemisk syntes

John Fitzpatrick: Styrs djurs sexuella karaktärsdrag av hur de fortplantar sig?

Wallenberg Academy Fellows 2015 

Ilona Riipinen: Hur avlägsnas partiklar från luft och atmosfär?

Fataneh Farahani: Vad är gästfrihetens villkor och gränser?

Emil Bergholtz: Matematik som kan bana väg för kvantdatorer

Wallenberg Academy Fellows 2014 

Jonas Larson: Vid absoluta nollpunkten – studier av en annorlunda värld

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida