Stockholms universitet

Wallenbergstiftelserna

Med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i spetsen bidrog Wallenbergstiftelserna 2021 med 218 miljoner kronor till forskningen vid universitetet.

 

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Nuvarande Wallenberg Academy Fellows vid Stockholms universitet:

Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper?

Wushi Goldring undersöker om gruppteorin spelar en större roll inom geometrin än man tidigare har förstått.

Wushi Goldring: Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper?

Kan ett villkorsfritt engångsbidrag bekämpa fattigdom?

Johannes Haushofer har tidigare visat att ”villkorsfria kontantöverföringar” har en stor och positiv inverkan på mottagarna. Nu ska han studera den långsiktiga effekten av dem.

Johannes Haushofer: Kan ett villkorsfritt engångsbidrag bekämpa fattigdom?

Kartlägger livets energiteknik på molekylnivå

Ville Kaila detaljstuderar energiomvandlingen i celler, bland annat för att kunna återskapa de naturliga processerna och producera hållbara solbränslen.

Ville Kaila: Kartlägger livets energiteknik på molekylnivå

Kemiska fingeravtryck avslöjar Vintergatans historia

Karin Lind använder avancerade datormodeller för att kartlägga den kemiska sammansättningen i Vintergatans äldsta stjärnor och på så sätt undersöka hur stjärnorna utvecklades i vår galax barndom.

Karin Lind: Kemiska fingeravtryck avslöjar Vintergatans historia

 

Wallenberg Scholars

 

Projektanslag

 

Kontakt

Har du frågor om Stockholms universitetets forskningsfinansiering och finansiärer?
E-posta info@fs.su.se

På denna sida