Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hållbar planet och hälsa – konferens inför Stockholm+50

Den 1 juni 2022, i samband med 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens arrangeras en konferens med fokus på hur akademin bidrar till en mer hållbar utveckling.

Den 1 juni, i samband med 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, arrangerar Karolinska Institutet, KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en endagskonferens. Huvudfokus är hur akademin genom forskning och högre utbildning bidrar till omställningen för en mer hållbar utveckling.

Delta på plats eller online

Du kan följa konferensen digitalt på su.se/stockholm50 eller välja att delta på plats i Albano. För att delta på plats behöver du registrera dig på länken nedan.

Registrera dig för att delta på plats »
 

Program

Kl. 9.15-12.15: Hur kan akademin stödja omställningen?

Några av talarna och panelisterna:

•    Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
•    Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
•    Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
•    Åsa Persson, forskningschef och biträdande direktör, Stockholm Environment Institute
•    Dr. Mokgweetsi E.K Masisi, president för Republiken Botswana
•    Noura Berrouba, ordförande, Svenska ungdomsorganisationernas landsråd (LSU)
•    Prof Teruo Fujii, rektor, Tokyos universitet

Kl. 12.15-13.15: Lunch och musik framförd av Kungliga Musikhögskolan

Kl. 13.15-14.45: Parallella sessioner
De parallella sessionerna anordnas av de fyra partnerorganisationerna:

• De stora utmaningarna: kraften i mat för handling
Bland panel och talare finns: Professor Line Gordon, Stockholm Resilience Centre och professor Stefan Swartling Peterson, KI.

• Vilka är utmaningarna för barn och unga? Från initiativ på lokal nivå till nationell policy och globala strategier
Bland panel och talare: Professorna Shakuntala Thilstedt och Thea Emilie Maubach-Vindenes.

• Mat för handling! Paneldiskussion om åtgärder som behövs från akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle och individer. Hur kan tvärsektoriella åtgärder främjas?
Bland panel och talare: Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, Annica Sohlström, generaldirektör vid Livsmedelsverket, Rebecka Milestad, docent och forskare vid KTH och Olga Grönvall Lund, företagare i matbranschen och initiativtagare till Reformaten.

Transparens, ansvar och medverkan i förändringsprocesser
Professor Hans Bruyninckx, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån, Michele Betsill, professor vid Institutionen för statsvetenskap, Köpenhamns universitet och Hans Peter Arp, professor vid Norges geotekniske institut och Institutionen för kemi, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Kl. 14.45-15.15: Paus, fika och musik framförd av studenter vid Kungliga Musikhögskolan
 
Kl. 15.15-16.45: Nästa generations ledarskap: hur akademin kan stödja hållbar transformation som driver innovation, entreprenörskap och gröna jobb.

Panel:

• Inger Andersen, undergeneralsekreterare för FN och verkställande direktör för FN:s miljöprogram UNEP
• Henrik Henriksson, vd på H2 Green Steel
• Ossian Ahlkvist, Kungliga Tekniska högskolan
• Salomé Hahne, Karolinska Institutet
• Jaee Nikam, SEI Asia
• Elis Wibacke, Stockholms universitet

Kl. 16.45-17.00: Avslutande session

Kl. 17.00 -18.00: Mingel

Se fullständigt program på engelska webben »

På denna sida