Stockholms universitet

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum (Sustainability Forum) är ett evenemang i regi av universitetsalliansen Stockholm trio, som består av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.

 

Hållbarhetsforum - Sustainability Forum 2023

"Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward"

Evenemanget syftar till att mötas, bygga nätverk och skapa samverkan inom ramen för hållbar utveckling.

Universiteten behövs i hållbarhetsarbetet

 

Filmer från Sustainability Forum 2023

Textade filmer från Sustainability Forum 2023 finns att se på vår engelska webbsida:

Sustainability Forum 

 

Syfte och övergripande mål med Hållbarhetsforum

Det övergripande syftet med Hållbarhetsforum är att fördjupa samarbetet mellan de tre lärosätena samt att stimulera till bredare möten, diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv, politik och civilsamhället för att aktivt realisera en hållbar samhällsomställning.

Stockholm trio hållbarhetsforum har som övergripande mål att:

  • Stimulera till nya och stärka befintliga nätverk och samverkansmöjligheter mellan akademin och andra samhällsaktörer.  
  • Stimulera till nya och stärka befintliga nätverk och samverkansmöjligheter mellan de tre lärosätena.
  • Belysa forskningens roll för samhällets arbete med Agenda 2030 (och andra nationella och internationella överenskommelser) samt demonstrera hur forskning och forskningsresultat bidrar till samhällsutveckling och olika former av beslutsfattande.
  • Belysa hur högre utbildning bidrar till Agenda 2030 (och andra nationella och internationella överenskommelser) och en hållbar samhällsutveckling men även hur framtidens utbildning behöver utvecklas för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter.
 

Kontakt

Sustainability Forum – Hållbarhetsforum

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

E-post: sustainabilityforum2023@akademikonferens.se  

 

På denna sida