Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitets Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet som syftar till att mötas, bygga nätverk och skapa samverkan inom ramen för hållbar utveckling.

Med Hållbarhetsforum vill universitetet:

  • Stimulera till och stärka nätverk och samverkansmöjligheter såväl mellan universitetet och externa samhällsaktörer som inom universitetet
  • Belysa hur forskning och utbildning bidrar till samhällsutveckling och beslutsfattande, inte minst Agenda 2030
  • Belysa hur framtidens utbildning behöver utvecklas för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter

Stockholms universitet vill med Hållbarhetsforum skapa en plattform där akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn kan mötas och nätverka för att utbyta erfarenheter och hitta framtida möjligheter till samverkan.

 

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning och utbildning inom en mängd olika områden som kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. Men för att nå de här målen krävs en dialog och en samverkan mellan samhällets alla olika sektorer och därmed också ökad samverkan mellan olika discipliner och kompetenser inom akademin.

Hållbar utveckling är en central fråga för Stockholms universitet som bidrar genom bland annat utbildning, forskning och samverkan. Universitetet ska exempelvis arbeta aktivt för att nå målen i FN:s Agenda 2030.

I Agenda 2030 har FN:s samtliga medlemsländer enats om 17 globala mål för att hantera samhällsutmaningarna och Stockholms universitet har i sin strategi förbundit sig till att aktivt arbeta för att nå dessa. Med utgångspunkt i en stark och bred forskning, som omfattar de många olika aspekterna av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, ska universitetet ytterligare bredda och fördjupa samverkan med näringsliv, politik och civilsamhälle för att tillsammans nå de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsforum är en del av universitetets arbete inom ramen för detta.

 

Akademisk konferens 2022

Den 1 juni 2022 hölls en akademisk endagskonferens i samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan. Läs mer om konferensen här nedan.

Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change

 

Hållbarhetsforum 2021

 

 

 

2018 handlade Hållbarhetsforum om Framtidens energi och resurser och 2019 var temat Demokrati, populism och hållbar utveckling.

Hela programmet från Hållbarhetsforum 2019 kan du läsa mer om här

Videor från Hållbarhetsforum 2019

Intervju med Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister:

 

 

Intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet samt ledamot i Svenska Akademien:

 

 

En ohållbar kabaré: Don Quijote och de nya väderkvarnarna, på gränsen till galenskap om den lilla människan och de stora frågorna. Kabarén var specialskriven för Hållbarhetsforum och framfördes av dramatenskådespelaren och författaren Andreas T Olsson tillsammans med Göran Martling, musiker från Dramaten.

 

 

Vad kan vi lära av kriser?

Stockholms universitets tredje Hållbarhetsforum den 22 april 2021 vill ur detta perspektiv belysa och diskutera vad kriser kan innebära för samhällets långsiktiga utveckling. Med coronapandemin som aktuell utgångspunkt innehåller programmet både nutida och historiska perspektiv på olika slag av förändringsprocesser och kriser och vad vi kan lära av dem.

Högre utbildning och forskning är grundpelare i ett hållbart samhälle – kloka beslut kräver kunskap inom allt från ekologisk och ekonomisk till social hållbarhet. Hur påverkas samhällsliv, konsumtion och relationer – globalt, nationellt, individuellt? Kan en akut kris oväntat visa vägen till varaktig positiv förändring på ett helt annat område? Vart leder tillit och öppenhet jämfört med kontroll och oro?

Program Hållbarhetsforum 2021

Nyhetsartikel Hållbarhetsforum 2021: Insikt om sårbarhet kan hjälpa i klimatarbetet

 

 

Kontakt

Har du frågor om Hållbarhetsforum? Kontakta oss på hallbarhetsforum@su.se

 

På denna sida