Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hållbar utveckling

Hållbar samhällsutveckling är en central fråga för Stockholms universitet som genom utbildning, forskning och samverkan arbetar aktivt för att nå målen i FN:s Agenda 2030.

Globala målen
Professor Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap. Foto: Rickard Kilström
Professor Hillevi Ganetz
Albert Norström vid Stockholm Resilience Centre  och Marie Löf från Östersjöcentrum
Paneldebatt vid Hållbarhetsforum 2019.