Stockholms universitet

Arbeta hemifrån

Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver arbeta hemifrån.

Om du behöver arbeta hemifrån kan det vara bra att känna till vilka verktyg som finns som underlättar vid distansarbete. Tidningen Universitetsläraren har även sammanställt en lista med metodartiklar i ämnet digitalisering inom högre utbildning. 

Se sammanställningen av metodartiklar i Universitetsläraren

 

Du kan komma åt de flesta system hemifrån utan att göra något särskilt, men om du till exempel behöver komma åt dokument i din hemkatalog eller gemensam mapp utifrån måste du använda fjärranslutning (VPN). VPN är tillgängligt för alla medarbetare.

Instruktion: Anslut till VPN från datorer med Arbetsplatstjänsten

Om din institution/motsvarande inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten finns instruktioner här:
Instruktion: Anslut till VPN från datorer utan Arbetsplatstjänsten

Mer information om fjärranslutning via VPN hittar du här

 

Box är en lagrings- och synkroniseringstjänst i molnet som kan användas av alla medarbetare. Filer lagrade i tjänsten är tillgängliga på webben, dina datorer och mobila enheter så att du alltid har tillgång till dina filer där du är.

Tänk dock på att du inte ska behandla känsliga personuppgifter i Box.

Mer information om Box-tjänsten

 

E-mötestjänsten Zoom är ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Zoom som är tillgängligt för alla som har ett universitetskonto; såväl medarbetare som studenter. Med hjälp av Zoom kan du undervisa eller delta i möten på distans och även chatta och dela filer med kollegor. Du kan också filma föreläsningar.

Kom igång med Zoom

Har du problem att starta mötet, prova att köra mötet utan video.

Så distansundervisar du i Zoom

Varje grupp/projekt/arbetsgrupp bör skapa ett virtuellt mötesrum där ni kan ”träffas”, ställa frågor med mera. Allt sådant som ni normalt hade frågat en kollega om får flytta till Zoom-rummet.

För att skapa ett virtuellt mötesrum, gå till Zoom, välj chat, klicka på + bredvid recent och välj create channel. Döp rummet och bjud in deltagarna. Klart! (detta görs lämpligen av gruppchefen eller projektledaren eller motsvarande).

Säkerhet och integritet i e-mötestjänsten Zoom

Bakgrundsbilder i Zoom

Digitalt möte på laptop.
Foto: Unsplash
 

Med hjälp av Telekonferenstjänsten kan alla som har en anknytning förvandla sin telefon till en konferenstelefon. Den ger dig möjlighet att enkelt skapa en telefonkonferens och deltagarna behöver bara veta vad du har för anknytning. Om du inte måste ha ett videomöte kan Telekonferenstjänsten vara ett alternativ till e-mötestjänsten Zoom.

Här hittar du instruktioner för Telefonkonferenstjänsten

Har du en fast anknytning kan du också göra så här.

Fast telefoni - konferenssamtal för digitala telefoner

 

Skype för företag avvecklades på universitetet i februari. Anledningen till detta är att Skype inte längre utvecklas och kommer avvecklas helt då Microsoft går över till Teams.

Microsoft har inte aktiverat möjligheten att ansluta från Zoom till Skype, men du kan ändå delta i Skypemöten via en webbfunktion. När du får inbjudan till Skypemötet finns en länk i mejlet som du kan klicka på och ansluta till mötet. 

Du som använder Zoom kan bjuda in en Skypeanvändare till ett möte och denne kan ansluta till mötet via Skype genom att klicka på en länk i mötesinbjudan.

 

IT-avdelningen får en del förfrågningar om möjlighet att börja använda Microsoft Teams. 

Ett införandeprojekt för Microsoft 365 pågår för närvarande, men Microsoft har gjort om hela sin licensmodell och för att på sikt kunna erbjuda fler av deras produkter, som exempelvis Teams behöver vi förändra våra tekniska förutsättningar. Detta är något IT-avdelningen tittar på just nu och mer information kommer så fort som möjligt.

Du hittar guider och supportartiklar för tjänsterna ovan i Serviceportalen

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Helpdesk

 

Med anledning av Corona-viruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetar många medarbetare vid Stockholms universitet i dagsläget hemifrån. Att arbeta hemifrån ställer andra krav på arbetsmiljön, hur vi organiserar arbetet samt de sociala kontakterna, jämfört med när man arbetar på kontoret.

Här finns tips på vad du kan tänka på när du arbetar hemifrån:

Tänk på din arbetsmiljö!

 

Kontakt

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller kursansvarig.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

På denna sida