Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad 15 oktober. Uppdaterat markerat med "Nytt!"

Information about the coronavirus for staff and students in English


Om universitetets verksamhet

 • Nytt! Webbaserad och campusförlagd undervisning: I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer återupptar universitetet till campusförlagd undervisning i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Detaljerad planering görs av respektive institution och meddelas studenterna på institutionens webbsida. Planering för första halvan av vårterminen meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 15 december.
 • Lokaler: Universitetets lokaler öppnas stegvis inför och under höstterminen. Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppningen av sina respektive lokaler.
 • Arbeta hemifrån: Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda om möjligt arbetar hemifrån och undviker onödiga resor. Universitetet följer myndighetens rekommendation vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef.
 • Nytt! Minimera smittspridning: Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Ta ansvar för att minska smittspridning även vid sociala evenemang på din fritid.
  Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom och stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.
  Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom.

Om resor

 • Tjänsteresor: Tjänsteresor inom Sverige kan beviljas och genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
  Uppdaterad information om UD:s reseavrådan
 • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.
 • Utbyten och besök: Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information.

Rektors blogg och meddelanden från rektor

Rektors blogg 17 augusti: Inför höstterminen


Aktuell information hos ansvariga myndigheter

Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor.

Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbsida
Aktuell information om coronaviruset och dess spridning på Folkhälsomyndighetens webbsida
UD:s rekommendationer
Aktuell information om coronaviruset på WHO:s webbsida
Information om Kammarkollegiets försäkringar för resande studenter och medarbetare


Kontakt

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller kursansvarig.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

På denna sida