Stockholms universitet logo, länk till startsida

Beslut med anledning av nya coronaviruset om planering av verksamheten vårterminen 2021

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt under vårterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gällt under den senare delen av höstterminen 2020. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges. Detaljerad planering för undervisningen under vårterminen görs av institutionerna. Planering för hela vårterminen meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 2021-02-28.

2021-01-21, Dnr SU FV-1.1.2-1620-20

Bakgrund

Sedan den 18 mars 2020 har en stor del av Stockholms universitets undervisning och examination skett digitalt. Under hösten 2020 har viss undervisning bedrivits på campus. Fr.o.m. den 24 november 2020 gäller att inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper. Vidare ska undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter. Överbibliotekarien har i uppdrag att löpande utvärdera läget och vid behov vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och studenter på Stockholms universitetsbibliotek.

Detaljerad planering för undervisningen under vårterminen har gjorts av institutionerna. Planering för första halvan av vårterminen har meddelats studenterna på institutionens webbsida.

Covid-19 fortsätter att i hög grad påverka universitetets verksamhet även under 2021. Undervisning och examination kommer därför att under hela vårterminen i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus ska hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet myndigheternas rekommendationer och regler.

Beslut

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt under vårterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gällt under den senare delen av höstterminen 2020. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges. Detaljerad planering för undervisningen under vårterminen görs av institutionerna. Planering för hela vårterminen meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 2021-02-28.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande har varit utredare Anna Riddarström, Ledningssekretariatet.

På denna sida