Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad 3 december.

Information about the coronavirus for staff and students in English

Undervisning, examination (förutom disputationer) och forskning vid Stockholms universitet berörs inte av de föreskrifter om vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder som började gälla från 1 december.

Stockholms universitet uppmanar alla studenter och anställda som kan att vaccinera sig och att testa sig vid symtom på covid-19.


 

Om universitetets verksamhet

Uppdaterad 3 december 2021

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.

Undervisning, examination (förutom disputationer) och forskning faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De berörs alltså inte av de föreskrifter om vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än hundra deltagare inomhus som börjar gälla från 1 december. Information för dig som arrangerar ett evenemang finns på medarbetarwebben.

Stockholms universitet har fattat beslut om en gradvis återgång till campus. Besked om undervisning och examination lämnas av institutionerna och publiceras på institutionernas webbsidor. Planeringen för vårterminen sker utifrån gällande föreskrifter och rekommendationer samt verksamhetens behov och sker på institutions- och avdelningsnivå. Information om möjligheter för avsteg från kursplaner under första halvan av vårterminen finns på medarbetarwebben.

Eftersom utvecklingen kan vända igen behöver alla fortsätta att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen och de som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig. Fortfarande gäller att du ska stanna hemma samt att testa dig om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

För mer information se respektive institutions webbsidor.

Institutioner och centra

Rektorsbeslut med anledning av coronaviruset om återgång till undervisning och examination på campus (2021-05-31)

Nationella föreskrifter: Folkhälsomyndigheten har sammanfattat vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19. För ovaccinerade gäller andra rekommendationer än för vaccinerade.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

På kriskommunikation.se finns en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu samt länkar till fördjupad information.
Läs mer på kriskommunikation.se


 

Arbeta hemifrån

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemifrån upphörde 29 september. Stockholms universitet har tidigare fattat beslut om en gradvis återgång till campus under hösten. Planeringen för återgång till campusbaserat arbete sker utifrån verksamhetens behov och sker på institutions- och avdelningsnivå.

Har du som medarbetare frågor kontakta din chef.


 

Lokaler

Universitetets öppettider

Bibliotekets öppettider

Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppethållande av sina respektive lokaler, se respektive institutions webbsida.
Institutioner och centra


 

Minimera smittspridning

Uppdaterad 22 november 2021

Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. De som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig

Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symtom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du testar dig om du har symtom på covid-19. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Läs Folkhälsomyndighetens information kring om du eller någon i din familj blivit sjuk

Skydda dig själv och andra – Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer från 1 november 2021

Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.

Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin.


 

Om resor

  • Tjänsteresor: Tjänsteresor inom Sverige kan beviljas och genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
    Uppdaterad information om UD:s reseavrådan
  • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.
  • Utbyten och besök: Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information.

 

Rektors blogg och meddelanden från rektor

Rektors blogg 27 augusti, 2021: Välkomstdagen

Rektors blogg 1 juni, 2021: Ett första steg mot ett öppet campus

Rektors blogg 16 mars, 2021: Ett år med pandemin

Rektors blogg 11 januari, 2021: Inför terminsskifte

Rektors blogg 20 november, 2020: Skärpta restriktioner på campus

 

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring dina studier eller ditt arbete vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta kursansvarig eller din närmaste chef.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

 

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

På denna sida