Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad 14 juni.

Information about the coronavirus for staff and students in English

Från 1 juni påbörjas en gradvis öppning av Stockholms universitet gällande undervisning och examination. Varje institution bedömer möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren.

Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. kommer dock att undvikas, särskilt i början av hösten.

För mer information, se Om universitetets verksamhet samt Webbaserad och campusförlagd undervisning nedan.


 

Om universitetets verksamhet (uppdaterad 210614)

Den 27 maj 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om att utbildning för vuxna bör ske på distans upphör att gälla från och med den 1 juni 2021. Vid universitetet innebär detta att varje institution får bedöma möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren. Verksamheten kommer i så fall planeras för att minimera risken för spridning av covid-19. 

Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. kommer dock undvikas, särskilt i början av hösten.

Uppmaningen att arbeta hemma när så är möjligt kvarstår. Har du som medarbetare frågor kontakta din chef.

Nationella föreskrifter: Folkhälsomyndigheten har sammanfattat de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

På kriskommunikation.se finns en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu samt länkar till fördjupad information.
Läs mer på kriskommunikation.se


 

Webbaserad och campusförlagd undervisning (uppdaterad 210601)

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har universitetet campusförlagd undervisning när så är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter.

Varje institution bedömer möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren. Verksamheten planeras i så fall för att minimera risken för spridning av covid-19. 

Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. kommer dock att undvikas, särskilt i början av hösten.

Information om undervisning och examination under sommaren och hösten publiceras så snart som möjligt på institutionernas webbsidor, för hösten senast 20 juli 2021.

Institutioner och centra

Rektorsbeslut med anledning av coronaviruset om återgång till undervisning och examination på campus (2021-05-31)


 

Lokaler

Universitetets öppettider

Bibliotekets öppettider

Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppethållande av sina respektive lokaler, se respektive institutions webbsida.
Institutioner och centra


 

Arbeta hemifrån

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare är att tillse att personal och besökare håller avstånd, att anställda om möjligt arbetar hemifrån och undviker onödiga resor. Universitetet följer myndighetens rekommendation vilket innebär att medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, efter samråd med ansvarig chef.


 

Minimera smittspridning

Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. Ta ansvar för att minska smittspridning även vid sociala evenemang på din fritid.

Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symptom och stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk. Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.

Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin. Karensdagen är borttagen för att det ska vara lättare för fler att hålla sig hemma vid sjukdom.


 

Om resor

  • Tjänsteresor: Tjänsteresor inom Sverige kan beviljas och genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
    Uppdaterad information om UD:s reseavrådan
  • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas med om- eller avbokningsbara biljetter. Resor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.
  • Utbyten och besök: Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information.

 

Rektors blogg och meddelanden från rektor

Rektors blogg 1 juni, 2021: Ett första steg mot ett öppet campus

Rektors blogg 16 mars, 2021: Ett år med pandemin

Rektors blogg 11 januari, 2021: Inför terminsskifte

Rektors blogg 20 november, 2020: Skärpta restriktioner på campus

Rektors blogg 17 augusti, 2020: Inför höstterminen

 

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller kursansvarig.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

 

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

På denna sida