Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden.

Uppdaterad 7 april 2022

Information about the coronavirus for staff and students in English

 • Från och med 1 april 2022 är covid-19 inte klassad en samhällsfarlig sjukdom. Detta innebär att den som är chef inte längre måste anmäla sjukdom eller risk för exponering. 
 • Från och med den 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.
 • Senast den 1 april 2022 ska återgången till arbete på campus vara genomförd.
 • Stockholms universitet uppmanar alla studenter och anställda som kan att vaccinera sig.
 

Om universitetets verksamhet

Uppdaterad 9 februari 2022

Från och med 9 februari 2022 har regeringen och Folkhälsomyndigheten tagit bort de flesta åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19. Vid Stockholms universitet innebär avvecklingen av restriktionerna följande från den 9 februari 2022: 

 • Undervisning och examination ska så fort det är möjligt återgå till att ges på campus. Återgången kan ske successivt, men från och med vårterminens andra del, den 22 mars 2022, ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus.
 • De avsteg från kursplaner om ändring av examinationsformer med anledning av covid-19 som redan har beslutats kan fortsätta att gälla men inga nya sådana beslut får fattas av prefekterna.
 • Disputationer och licentiatseminarier kan även fortsättningsvis genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.
 • Studenter ska tydligt informeras om i vilka former undervisning och examination kommer att ske.
 • Inga särskilda förhållningsregler gäller längre vid evenemang eller samlingar.
 • Anställda ska från och med den 15 februari successivt återgå till att arbeta på plats på campus enligt överenskommelse med respektive ansvarig chef. Senast den 1 april 2022 ska återgången till arbete på campus vara genomförd. Fortsatt distansarbete är dock möjligt i enlighet med distansarbetsavtal för TA-personal.

Rektorsbeslut med anledning av coronaviruset om återgång till campus 2022-02-09

Besked om undervisning och examination lämnas av institutionerna. För mer information se respektive institutions webbsidor.
Institutioner och centra

Alla behöver fortsätta att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen, de som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig. Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.

Nationella föreskrifter: Folkhälsomyndigheten har sammanfattat vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19. För ovaccinerade gäller andra rekommendationer än för vaccinerade.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

På krisinformation.se finns en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu samt länkar till fördjupad information.
Läs mer på krisinformation.se

 

Arbeta hemifrån

Uppdaterad 9 februari 2022

Anställda ska från och med den 15 februari successivt återgå till att arbeta på plats på campus enligt överenskommelse med respektive ansvarig chef. Planeringen för återgång till campusbaserat arbete sker utifrån verksamhetens behov och sker på institutions- och avdelningsnivå.

Senast den 1 april 2022 ska återgången till arbete på campus vara genomförd. Fortsatt distansarbete är dock möjligt i enlighet med distansarbetsavtal för TA-personal.

Har du som medarbetare frågor kontakta din chef.

 

Lokaler

Universitetets öppettider

Bibliotekets öppettider

Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppethållande av sina respektive lokaler, se respektive institutions webbsida.
Institutioner och centra

 

Minimera smittspridning

Uppdaterad 9 februari 2022

Alla måste ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. De som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig.

Alla studenter och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Stanna hemma även om du har lindriga symtom. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Läs Folkhälsomyndighetens information kring om du eller någon i din familj blivit sjuk

Skydda dig själv och andra – Folkhälsomyndighetens rekommendatione om covid-19

Den som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska följa läkares och Smittskydd Stockholms förhållningsregler, se 1177.se.

Medarbetare ska sjukanmäla sig enligt ordinarie rutin.

 

Om resor

Uppdaterad 15 februari 2022

 • Tjänsteresor: Tjänsteresor inom Sverige kan beviljas och genomföras med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer. Medarbetare som planerar att resa utomlands följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Icke nödvändiga resor till länder där det finns en avrådan från UD ska undvikas.
  Utrikesresor och att vistas utomlands (Kriskommunikation.se)
  Uppdaterad information om UD:s reseavrådan
 • Bokningar: Alla tjänsteresor ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia.
 • Utbyten och besök: Medarbetare som väntar besök från samarbetspartners och gäster från andra länder följer rekommendationer från Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information.
 

Rektors blogg och meddelanden från rektor

Rektors blogg 11 januari, 2022: Ny termin för dörren – med nya rekommendationer

Rektors blogg 22 december, 2021: Nya rekommendationer – och nytt från statsråd och statssekreterare

Höstupptakt

Rektors blogg 27 augusti, 2021: Välkomstdagen

Rektors blogg 1 juni, 2021: Ett första steg mot ett öppet campus

Rektors blogg 16 mars, 2021: Ett år med pandemin

Rektors blogg 11 januari, 2021: Inför terminsskifte

Rektors blogg 20 november, 2020: Skärpta restriktioner på campus

 

FAQ för studenter och medarbetare om Stockholms universitet och det nya coronaviruset

Information på engelska

Information about the coronavirus for staff and students in English

Har du fler frågor? 

För frågor kring dina studier eller ditt arbete vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta kursansvarig eller din närmaste chef.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

 

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

På denna sida